امنیت شبکه یک اصطلاح گسترده است که شامل بسیاری از فناوری‌ها، دستگاه‌ها و فرایندهای مختلف می‌شود. Network security یا امنیت شبکه به مجموعه‌ای از قوانین و تنظیماتی گفته می‌شود که برای محافظت از یکپارچگی، محرمانه بودن و دسترسی شبکه‌ها و داده‌های رایانه‌ای با استفاده از فناوری‌های نرم افزاری و سخت‌افزاری طراحی شده است.

در واقع امنیت شبکه به حفاظت از زیرساخت‌های زیربنایی شبکه در برابر هرگونه دسترسی غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات یا سرقت گفته می‌شود. این موضوع شامل ایجاد یک زیرساخت برای دستگاه‌ها، برنامه‌ها، کاربران و برنامه‌های کاربردی به شیوه‌ای ایمن است. استفاده از مفاهیم و کاربردهای امنیت شبکه بسیار مهم بوده و حفظ اطلاعات مهم و حیاتی کمک می‌کند.

تنها چند دقیقه قطع شدن شبکه می‌تواند باعث اختلال گسترده و خسارت بسیار زیاد به سازمان شود، به همین دلیل انجام اقدامات امنیتی بسیار ضروری است. هر سازمانی، صرف نظر از اندازه، صنعت یا زیرساخت‌ها، به درجه‌ای از راه حل‌های امنیت شبکه نیاز دارد تا  در مقابل تهدیدهای مختلف سایبری در امان بماند.

مثلث امنیت در شبکه یا CIA از سه عبارت Confidentiality، Integrity و Availability گرفته شده است. این مدل برای ایجاد امنیت اطلاعات در یک شبکه معرفی و به کار برده می‌شود. این سه جزء از اجزا اصلی امنیت در شبکه محسوب می‌شوند

 

Confidentiality

به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که اجازه دسترسی افراد بیگانه را به اطلاعات سیستم نمی‌دهد

Integrity

این جزء برای اطمینان از انتقال درست و صحیح داده‌ها انجام گرفته تا داده‌های ارسالی به درستی و بدون تغییر به مقصد برسند

Availability

به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که باعث می‌شود شبکه همواره در دسترس بوده و بدون مشکل کار کند.