شرکت نت لند با تکیه بر دانش آکادمیک پرسنل در هر حوزه تخصصی و با بهرمندی از تجربیات ازرنده در هر پروژه این اطمینان را برای مشتریان و کارفرمایان حاصل نموده که بهترین نحوه ممکن از عهده پروژها و نیاز های کارفرما بر آید و نیز با سرلوحه قرار دادت  تمام تجربیات شرکت در پروژ های شبکه و زیر ساخت برای صنایع و شرکت های مختلف بنوعی تمامی دانش خود را جدا از اندازه و حجم پروژه شبکه و زیر ساخت برای کارفرما مورد استفاده قرار می دهد. شرکت نت لند بر این باور است که همیشه برای موفقیت به دو ابزار بسیار مهم دانش و تجربه  نیازمند است تا همیشه در جهت اهداف عالی سازمان که ایجاد یک زیرساخت شبکه پویا و استاندارد برای مشتریان گام برداشته و نیاز کارفرمایان را تا حداقل 5 سال آینده در این حوزه برطرف نماید.همچنین این شرکت در هر پروژه علاوه بر تحقیق در خصوص نیاز های فعلی و آتی سازمان و ارایه بهترین راهکار ، همیشه از تمامی تجارب خود فارق از وسعت پروژه در جهت تسهیل و موفقیت بیشتر استفاده می کند.