مشاوره در حوزه شبکه و پشتیبانی از شبکه های کامپیوتری

فناوری اطلاعات  با محوریت دانش و خردگرایی انسان و اندیشه‌هایش به منظور بهره‌برداری از اندیشه و سپردن امور تكراری و غیر خلاق به ماشین و همچنین افزایش كارآیی و آزاد سازی مهارتهای انسانی ، در دهه های اخیر مورد توجه خاصی قرارگرفته‌است. از آنجائیكه تكنولوژی اطلاعات (فناوری اطلاعات) به عنوان محور توسعه جوامع و سازمانها مطرح است، بنابراین طراحی ساختار آن نیازمند ژرف اندیشی و تامل، همراه با ارائه مدل مناسب و بررسی مدلهای موجود  و استاندارد در سازمانهای مطرح و بنام داخلی و خارجی است.

زیر ساخت شبکه كه از تلاقی الكترونیك ، پردازش داده ها و ارتباطات-مخابرات حاصل شده است، باعث از میان رفتن فاصله ها و در كنار هم قرار گرفتن كامپیوترها و كاربران و همچنین مكانیزه شدن سیستمهای ارتباطی و افزایش ظرفیتهای انتقال داده ، شده است. این امر تمركززدایی و ایجاد ابر شاهراه و افزایش سرعت و كیفیت تصمیم‌گیری و مدیریت كارا را فراهم ساخته است.
بكار گیری زیر ساخت شبکه پویا در سازمانها ، تغییرات بنیادین را در كلیه زمینه ها نوید می‌دهد. همانطوریكه امروزه دنیا را نمی توان بدون صنعت برق در نظر گرفت دنیای امروز را نیز نمی توان بدون فناوری اطلاعات و ارتباطات تصور كرد.

تاثیر بكارگیری زیر ساخت پویا در دیدگاه مدیریت ارشد

1 :  بستر مناسب در جهت اتوماسیون تصمیمات عادی سازمان

2 : بستر مناسب در جهت کاهش زمان انجام کار افراد در سازمان
3: بستر مناسب در جهت نیاز کمتر به تخصص برای برخی تصمیمات
4: بستر مناسب در جهت قدرت و اختیار دادن به سطوح میانی و پایین مدیریت به خاطر پایگاههای دانش.
5: بستر مناسب در جهت توزیع مجدد قدرت میان مدیران و انتقال قدرت به پایین سازمان.
6 : پشتیبانی الکترونیک از تصمیمات پیچیده ( وب سایت، عاملان هوشمند، سیستم‌های پشتیبانی تصمیم)

7: وجود یک بستر با امنیت و تفکیک پذیری بالا

مطالعات و تحقیقات نشان می دهد كه بین سرمایه گذاری در زیر ساخت سازمان و بازده شرکت ها  و بهره‌وری نیروی انسانی ارتباط دو سویه مثبتی وجود دارد. همچنین زیر ساخت مناسب و پویا توانایی سازمانها را افزایش می‌دهد و در نهایت کمک به  تولید محصولات ،  بهبود كیفیت و جلب رضایت مشتری و  نیز سبب تسهیل روند اداری و افزایش بازده نیروی انسانی و مدیریت می‌شود.

یكی از نتایج عمده زیر ساخت پویا سازمان تمركز زدایی در عین تمركزگرایی است . بدین معنی كه می‌توان كارها را از راه دور انجام داد بدون آنكه لازم باشد تا در محل حضور فیزیكی و مستمر داشته باشیم كه این ویژگی بر كوتاه شدن فواصل زمانی و مكانی به عنوان یك ابر شاهراه تاكید دارد.

اهداف IT  در شرکت ها :

    فناوري اطلاعات و ارتباطات (ITC) نه يك «هدف» بلكه «ابزاري قدرتمند براي رسيدن به هدف» مي باشد. امروزه كمتر وظيفه سازماني را مي توان يافت كه مبتني بر اين فناوري نباشد. اگر وظايف و اهداف يك سازمان را لايه بندي نماييم با اين تعريف فناوري اطلاعات و ارتباطات يك لايه خدماتي راهبردي با اثر گذاري بسيار بالا محسوب مي­شود.

مهمترین اهداف فناوری اطلاعات

1: جدا سازی منطقی در عین حال یکپارچه شرکت ها و سازمان ها زیر مجموعه

2: ایجاد یک بستر پویا و تفکیک شده و امنیت اطلاعات در هر بخش از سازمان

3: چابک سازی شرکت

4: بهبود عملکرد و اثربخشی تجاری با استفاده از ابزار های نوین فناوری

5: توسعه و گسترش کسب و کار

 6: کاهش هزینه های (اقتصادی و زمانی)

و…

نگاه فناوری اطلاعات از منظر مدیران

  زیر ساخت مناسب و پویا به عنوان محور و محرك توسعه سازمانها مطرح است. مطالعات در این زمینه نشان می دهد كه زیر ساخت میبایست در دو حوزه تحقیق و اجرا در سازمانها مورد بحث قرار گیرد .درحوزه تحقیق نسبت به انتخاب معماری و plan  شبکه (متناسب با  نیاز سازمان و آینده نگری) اقدام و در حوزه اجرا نسبت به تهیه ادوات و سخت افزار های و مدیریت آنها اقدام شود.

اهداف کلی بشرح زیر می باشد:

 1. دسترس پذيري حداكثري بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات جهت انجام وظايف سازماني از طريق:
  • ايجاد بستر به شكل اصولي و منطبق با فناوري روز،
  • نگهداري بستر از طريق مانيتورينگ و سركشي مستمر از تجهيزات و نرم افزار­ها،
  • افزونگي سخت افزارها و نرم افزارهاي جهت در دسترس پذيري بالا(HA) در صورت نياز،
  • پيش بيني خطاها و ارائه راهكارهاي مناسب براي جلوگيري از آنها قبل از رخداد خطا،
  • بروز رساني بستر همگام با پيشرفت فناوري در صورت نياز
 2. ايجاد ساز و كارهاي مناسب جهت حفظ اطلاعات سازماني از طريق:
  • فرهنگ سازي و آموزش پرسنل جهت استفاده صحيح از داده ها،
  • تدوين راه كار هاي مناسب جهت توليد نسخه هاي پشتيبان،
  • تدوين راه كار هاي مناسب جهت مقابله با تهديدات امنيتي،

 

نگاه فناوری اطلاعات از منظر متخصص انفورماتیک

فناوری اطلاعات بر این باور است، که همواره باید جستجوگر حوزه‌ها و راهکارهای تخصصی نوین در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارائه به سازمان خود باشد. در همین راستا، علاوه بر توسعه و تحقیق در حوزه زیرساخت ذخیره‌سازی اطلاعات، راهکارهای پشتیبان گیری و مقابله با بحران (Disaster Recovery) و طراحی و اجرای زیرساخت های شبکه و مرکز داده و سیستمهای جریان ضعیف (ELV)، فعالیتهای جدیدی را در زمینه مدیریت هویت و کنترل دسترسی (IAM)، پایش (مانیتورینگ) منابع فناوری اطلاعات، مدیریت داده های کلیدی (MDM) و بستر تبادل سرویسهای سازمانی (ESB) را در فهرست خدمات خود برای سازمان قرار داد.